• Chuỗi sự kiện tháng 5
  • Nạp xu qua thẻ
  • Hằng Nga
  • Bang Hội Chiến
  • Giảm giá
Kỹ năng Phổ Đà Sơn
      Phổ Đà Sơn     Hình ảnh Tên gọi Giới thiệu Hướng dẫn     Tự tại tâm pháp Thanh tâm vô niệm, ngưng thần định khí, nhưng quái vật lại không thể tấn công, giúp giải trừ pháp chú cho bản thân hoặc đồng đội. Hiệu quả: giải trừ pháp chú Phổ độ chúng sinh cho đồng đội, và có tác dụng trị liệu. Tiêu hao: 30 MP     Phổ Độ Chúng Sinh   Văn Thù Bồ Tát dự liệu trước rằng người đi tây thiên thỉnh kinh sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt hóa thân nhập thế cho người đó thuật Trị Liệu Hồi Khí, kịp thời trị thương cho người đi cùng. Hiệu quả: Hồi phục Hp tổ đội và trị liệu vết thương Tiêu hao : 50 MP Cấp bậc kỹ năng:Cấp bậc kỹ năng /30+2             Khẩn Cô Chú   Quan Âm Bồ Tát lo Đường Tăng trên đường đi Tây Thiên sẽ gặp nguy hiểm, nên tạo ra Khẩn Cô Chú để trợ giúp, hiện chưa ai rõ công hiệu của nó. Hiệu quả: Giảm HP và giới hạn HP của đối phương Tiêu hao: 50 MP Số lượt đánh kéo dài:(Cấp bậc kỹ năng  -Cấp bậc mục tiêu)/15+ Cấp bậc kỹ năng  /40+2         Dương Liễu Cam Lộ   Ngày xưa, Quan Âm Bồ Tát thương chúng sinh cực khổ, dùng cành dương liễu  và nước cam lộ ban phúc chúng sinh, có tác dụng hồi sinh Hiệu quả : Giúp hồi sinh cho đồng đội Tiêu hao : 150 MP                                 Nhật Quang Hóa   Là pháp thuật mà Như Lai khi đắc đạo đã ngộ ra, nói về nhật quyệt quang hóa chí cao chi lực, lấy nguồn lôi đình điện kích từ các đám mây tấn công trực tiếp vào kẻ địch, uy lực vô song. Hiệu quả: Thi triển pháp thuật hệ lôi tấn công 1 người, hiệu quả do cấp bậc kỹ năng quyết định, không bị ảnh hưởng bởi Linh Lực của 2 bên, đồng thời giảm Hp giới hạn; Nếu mục tiêu là NPC, thì có thể tấn công nhiều ngươi Tiêu hao : 50 MP Cấp bậc kỹ năng: cấp 5 :2, cấp 50 : 3, cấp 95 : 4,cấp 135 : 5, cấp 160 : 5                               Điện Thương Hải Tứ hải mênh mông, thủy lực vô biên, thuật Điện Thương hải được hóa ra từ trong nước, dùng sức mạnh của nước để tấn công kẻ địch. Hiệu quả: Thi triển pháp thuật hệ Thủy để tấn công 1 người, hiệu quả do cấp bậc kỹ năng quyết định, không bị ảnh hưởng bởi Linh lực của 2 bên, đồng thời giảm Hp giới hạn; Nếu mục tiêu là NPC, có thể tấn công nhiều người. Tiêu hao : 50 MP Cấp bậc kỹ năng:cấp 6 : 2,cấp 50 : 3,cấp 95 : 4,cấp 135 : 5,cấp 160 : 5                                       Cự Nham Phá Pháp thuật hệ thổ lợi dùng sức mạnh trong đá để chuyển động. Đất là khởi nguồn của vạn vật, khi sức mạnh nằm trong đất được bộc phát, uy lực sẽ vô cùng lớn.   Hiệu quả: Thi triển pháp thuật hệ Thổ tấn công 1 người, hiệu quả được quyết định bởi cấp bậc kỹ năng, không bị ảnh hưởng bởi Linh Lực, đồng thời giảm lượng Hp giới hạn; Nếu mục tiêu là NPC, có thể tấn công nhiêu người Tiêu hao : 50 điểm MP Điều kiện sử dụng: Kỹ năng Ngũ Hành Học Thuyết đạt cấp 7 Cấp bậc kỹ năng:cấp 7 : 2, cấp 50 : 3,cấp 95 : 4, cấp 135 : 5, cấp 160 : 5                             Địa Liệt Hỏa   Dùng lực chú để gọi ra Hồng Liên Chi Hỏa thiêu đốt tất cả, lửa bốc lên trời, không ai có thể ngăn. Hiệu quả : Thi triển pháp thuật hệ hỏa tấn công 1 người, hiệu quả do cấp bậc kỹ năng quyết định, đồng thời giảm mức Hp cao nhất; Nếu mục tiêu là NPC, thì có thể tấn công nhiều người Tiêu hao: 50 điểm MP Cấp bậc kỹ năng: cấp 9 : 2, cấp 50:3, cấp 95 : 4 , cấp 135 : 5, cấp 160 : 5       Tọa Liên   Liên hoa mà bồ tát ngồi niệm kinh, nhất niệm giai thông, đệ tử Phổ Đà khi ở ngoài chỉ cần ngồi trên hoa sen, niệm thông chân ngôn, chớp mắt đã có thể trở về Phồ Đà Sơn. Hiệu quả: Sử dụng ở trạng thái thông thường, có thể nhanh chóng trở về môn phái của mình Tiêu hao : 10 HP và 10 MP Điều kiện sử dụng: Kỹ thuật Liên Hoa Bảo Tọa đạt cấp 1         Linh Động Cửu Thiên   Pháp thuật từ bi của Quan Âm Bồ Tát, hồi phục linh lực đã bị mất đi do thi triển pháp thuật. Hiệu quả: Tăng linh lực của bản thân và đồng đội trong 1 lượt đánh Tiêu hao: 30 điểm MP Cấp bậc kỹ năng: Cấp bậc kỹ năng /40+2         Đảo Loạn Ngũ Hành   Ngũ hành: Kim, Mộc , Thủy, Hỏa , Thổ, tương sinh mà tương khắc. Đảo loạn ngũ hành là thuật làm đảo loạn hệ tương sinh tương khắc đó, không bị bó buộc bởi luân chuyển của ngũ hành. Hiệu quả: Tăng 4 lần hệ pháp thuật phòng ngự   Tiêu hao: 25 điểm /MP Cấp bậc kỹ năng: Cấp bậc kỹ năng /40+2     Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4     Phổ Đà Sơn     Hình ảnh Tên gọi Giới thiệu Hướng dẫn     Tự tại tâm pháp Thanh tâm vô niệm, ngưng thần định khí, nhưng quái vật lại không thể tấn công, giúp giải trừ pháp chú cho bản thân hoặc đồng đội。 Hiệu quả: giải trừ pháp chú Phổ độ chúng sinh cho đồng đội, và có tác dụng trị liệu.   Tiêu hao: 30 MP     Phổ Độ Chúng Sinh   Văn Thù Bồ Tát dự liệu trước rằng người đi tây thiên thỉnh kinh sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt hóa thân nhập thế cho người đó thuật Trị Liệu Hồi Khí, kịp thời trị thương cho người đi cùng. Hiệu quả: Hồi phục Hp tổ đội và trị liệu vết thương Tiêu hao : 50 MP   Cấp bậc kỹ năng:Cấp bậc kỹ năng /30+2         Khẩn Cô Chú   Quan Âm Bồ Tát lo Đường Tăng trên đường đi Tây Thiên sẽ gặp nguy hiểm, nên tạo ra Khẩn Cô Chú để trợ giúp, hiện chưa ai rõ công hiệu của nó. Hiệu quả: Giảm HP và giới hạn HP của đối phương Tiêu hao: 50 MP Số lượt đánh kéo dài:(Cấp bậc kỹ năng  -Cấp bậc mục tiêu)/15+ Cấp bậc kỹ năng  /40+2     Dương Liễu Cam Lộ   Ngày xưa, Quan Âm Bồ Tát thương chúng sinh cực khổ, dùng cành dương liễu  và nước cam lộ ban phúc chúng sinh, có tác dụng hồi sinh Hiệu quả : Giúp hồi sinh cho đồng đội Tiêu hao : 150 MP                     Nhật Quang Hóa   Là pháp thuật mà Như Lai khi đắc đạo đã ngộ ra, nói về nhật quyệt quang hóa chí cao chi lực, lấy nguồn lôi đình điện kích từ các đám mây tấn công trực tiếp vào kẻ địch, uy lực vô song. Hiệu quả: Thi triển pháp thuật hệ lôi tấn công 1 người, hiệu quả do cấp bậc kỹ năng quyết định, không bị ảnh hưởng bởi Linh Lực của 2 bên, đồng thời giảm Hp giới hạn; Nếu mục tiêu là NPC, thì có thể tấn công nhiều ngươi Tiêu hao : 50 MP Cấp bậc kỹ năng: cấp 5 :2,cấp 50 : 3,cấp 95 : 4,cấp 135 : 5,cấp 160 : 5                     Điện Thương Hải Tứ hải mênh mông, thủy lực vô biên, thuật Điện Thương hải được hóa ra từ trong nước, dùng sức mạnh của nước để tấn công kẻ địch. Hiệu quả: Thi triển pháp thuật hệ Thủy để tấn công 1 người, hiệu quả do cấp bậc kỹ năng quyết định, không bị ảnh hưởng bởi Linh lực của 2 bên, đồng thời giảm Hp giới hạn; Nếu mục tiêu là NPC, có thể tấn công nhiều người. Tiêu hao : 50 MP Cấp bậc kỹ năng:cấp 6 : 2,cấp 50 : 3,cấp 95 : 4,cấp 135 : 5,cấp 160 : 5                       Cự Nham Phá Pháp thuật hệ thổ lợi dùng sức mạnh trong đá để chuyển động. Đất là khởi nguồn của vạn vật, khi sức mạnh nằm trong đất được bộc phát, uy lực sẽ vô cùng lớn.   Hiệu quả: Thi triển pháp thuật hệ Thổ tấn công 1 người, hiệu quả được quyết định bởi cấp bậc kỹ năng, không bị ảnh hưởng bởi Linh Lực, đồng thời giảm lượng Hp giới hạn; Nếu mục tiêu là NPC, có thể tấn công nhiêu người Tiêu hao : 50 điểm MP Điều kiện sử dụng: Kỹ năng Ngũ Hành Học Thuyết đạt cấp 7 Cấp bậc kỹ năng:cấp 7 : 2,cấp 50 : 3,cấp 95 : 4, cấp 135 : 5, cấp 160 : 5                 Địa Liệt Hỏa   Dùng lực chú để gọi ra Hồng Liên Chi Hỏa thiêu đốt tất cả, lửa bốc lên trời, không ai có thể ngăn. Hiệu quả : Thi triển pháp thuật hệ hỏa tấn công 1 người, hiệu quả do cấp bậc kỹ năng quyết định, đồng thời giảm mức Hp cao nhất; Nếu mục tiêu là NPC, thì có thể tấn công nhiều người Tiêu hao: 50 điểm MP Cấp bậc kỹ năng: cấp 9 : 2, cấp 50:3, cấp 95 : 4 , cấp 135 : 5, cấp 160 : 5         Tọa Liên   Liên hoa mà bồ tát ngồi niệm kinh, nhất niệm giai thông, đệ tử Phổ Đà khi ở ngoài chỉ cần ngồi trên hoa sen, niệm thông chân ngôn, chớp mắt đã có thể trở về Phồ Đà Sơn. Hiệu quả: Sử dụng ở trạng thái thông thường, có thể nhanh chóng trở về môn phái của mình Tiêu hao : 10 HP và 10 MP Điều kiện sử dụng: Kỹ thuật Liên Hoa Bảo Tọa đạt cấp 1     Linh Động Cửu Thiên   Pháp thuật từ bi của Quan Âm Bồ Tát, hồi phục linh lực đã bị mất đi do thi triển pháp thuật. Hiệu quả: Tăng linh lực của bản thân và đồng đội trong 1 lượt đánh Tiêu hao: 30 điểm MP Cấp bậc kỹ năng: Cấp bậc kỹ năng /40+2     Đảo Loạn Ngũ Hành   Ngũ hành: Kim, Mộc , Thủy, Hỏa , Thổ, tương sinh mà tương khắc. Đảo loạn ngũ hành là thuật làm đảo loạn hệ tương sinh tương khắc đó, không bị bó buộc bởi luân chuyển của ngũ hành. Hiệu quả: Tăng 4 lần hệ pháp thuật phòng ngự   Tiêu hao: 25 điểm /MP Cấp bậc kỹ năng:Cấp bậc kỹ năng /40+2  
[Sa Tăng] Ma Giáo và những cuộc lật đổ
Kính chào quý Tiểu Thần Tiên! Thỏ Ngọc xin trân trọng giới thiệu Bài Viết "Ma Giáo và những cuộc lật đổ" Của Tiểu Thần Tiên NESTA Vào lúc 12h01AM ngày 18/04/2011, một cuộc đảo chính đầy bất ngờ đã diễn ra tại bang Ma Giáo! Trong lúc Bang Chủ và Phó Bang Chủ đang lâm vào tình cảnh khó khăn (người yêu Lôi có thai, trong khi vợ anh Thịnh cũng muốn có đứa nữa). Dưới sự chỉ huy của Cwan241 cùng bốn kẻ phản động BuomLxx -> KD-Ice -> Châu Chấu -> [R]ita đã bất ngờ đánh úp vào đội của Bang Chủ Ma Giáo Trong khi lãnh đạo Ma Giáo (gọi tắt là MGL) chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì KD-Ice đã ngay lập tức tung ra "Long quyển vũ kích", Tuyệt chiêu vô đối của Long Cung ngay lập tức khiến MGL choáng váng. Chớp được thời cơ. Ngay lập tức BuomLx và [R]ita đã xông lên tóm lấy ChồngToLớn (kẻ đã lập nên Ma Giáo) nhúng xuống nước cho đến khi chết chìm. Đến lúc này Lôi Thần mới thực sự bừng tĩnh, ngay lập tức Anh đã chỉ đạo MGL đánh bại  KD-Ice, vì tên này giỏi chửi bậy nhất. Thế nhưng "Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân", để đánh bại dc KD-Ice, Lôi Thần đã hi sinh anh dũng. MGL bắt đầu chống trả một cách yếu ớt. Cwan241 và Châu Chấu, những ông trùm ngành "khóa học" đã nhanh chóng vô hiệu hóa đối thủ, dập tắt mọi hi vọng kiếm điểm trên sân nhà của MGL oThịnh.Yêuo đã rất cố gắng gỡ lại thế trận bằng tuyệt kĩ võ học Dù vậy thế trận cũng đã sớm an bài. Cuộc lật đổ đã diễn ra một cách chóng vánh và thắng lợi nhanh chóng thuộc về team Cwan241 Liệu sau khi giành chiến thắng, Cwan241 hay 1 trong 4 thành viên còn lại sẽ lên ngôi bang chủ Ma Giáo? Hay MGL sẽ tập trung lực lượng để phản công? Mời quý vị và các bạn đón xem tập 2 của câu chuyện.TO BE CONTINUED.......   Thần Tiên Vui Vẻ Bay Trên Web